Date: prev next · Thread: first prev next last


On Saturday 10 December 2011, Risto I. Jääskeläinen wrote:
> Jos yhteensopivuusongelmaa ei tule Exceliin verrattuna, niin ehkä
> NYKYARVO olisi ihan passeli nimitys, koska tätä termiä käytetään alalla,
> eikä tämä yhdyssana liene maallikollekaan epäselvempi kuin
> genetiivimuoto?

Jäin vielä miettimään sitä, että jos muutamme tämän suomennoksen, pitäisikö myös funktiot NPV ja XNPV suomentaa toisella tavalla? Minulla ei riitä talousalan osaaminen parempien suomennosten keksimiseen, mutta sama PV on mukana näissä molemmissa nimissä.

Harri


Hei!
Vähän tuossa ohjeita suomentelin Pootlen kautta ja vasta siellä huomasin, että on tullut/tulossa uusia funktioita, bittioperaatioita. Mutta nyt mennään vanhoilla funktion nimillä? Tai sitten on joku kertaprosessi, jolla nimet vaihdetaan?

Ja sitten tuohon kysymykseen muiden rahaoitusfunktioiden nimistä. MS:n ohjeissa oli yhdessä esimerkissä funktion nimi Nettonykyarvo kun puhuttiin NNA:sta, vaan eipä se taida olla käytössä missään Excel-versiossa. Kuvittelisin, että ne jotka noita funktioita enimmäkseen käyttävät, pärjäävät noilla lyhyilläkin muodoilla, jotka eivät kaiketi sekaannu muihin nimityksiin tms.

t. Risto

__
Tutustu Saunalahden edullisiin liittymiin osoitteessa http://www.saunalahtifi/


--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.