Date: prev next · Thread: first prev next last


..
Jos tämä olisi kehittäjien tai käyttäjätuen postituslista, olisin samaa mieltä, mutta tämä on keskustelulista. OpenOffice.orgia voi ... Onnistuneet suuret OpenOffice.orgin tai LibreOfficen käyttöönotot ovat lähes poikkeuksetta olleet niitä, joissa organisaatio on joko omien työntekijöittensä tai ulkopuolelta palkattujen asiantuntijoiden kautta ollut aktiivisessa vuorovaikutuksessa kehittäjäyhteisön kanssa.

Kovinkaan usein kunnilla tuskin on omassa henkilöstössään porukkaa, joka kykenisi tähän itse. Useimpien siis kannattaisi ostaa apua muualta, mutta keneltä? Tiedän vain yhden Suomessa toimivan yrityksen, joka tällä
hetkellä on
mukana LibreOfficen kehityksessä. Hienoa, että on yksikin, mutta eipä siinä vielä kummoista kilpailutusta pääse tekemään. Eli tässä näkisin
paikan, jossa
voisimme parantaa, jos haluamme jotain konkreettista tehdä asian hyväksi.

Harri


Mielestäni tulos 75% OpenOffice.orgille on hyvä, jos huomioi sen, että isolle osalle kansalaisista on verovaroin kustannettu Word- tai koko MSOffice-peruskäyttäjäkoulutus, mutta ei juuri kenellekään OOo-koulutusta. Tämä on selvästi kilpailua vinouttava (tai markkinajohtajan asemaa vahvistava) käytäntö, jonka ratkaiseminen vaatisi jonkun päättäjän (ministeritaso?), joka luokittelisi vaikkapa kaupalliset ja yleisölle ilmaiseksi jaettavat ohjelmistot eri luokkiin Edellisen luokan ohjelman tarjoajilta koulut velvoitettaisiin perimään kohtuullinen maksu annetusta peruskäyttäjäkurssituksesta tms.

Onhan varsin selvää, että niissäkin tilanteissa, missä molemmilla ohjelmistoilla saadaan sama tulos yhtä sujuvasti, tuttu ohjelma tuntuu sujuvammalta, jos jotain pientäkin eroa käyttöliittymissä on. Tähän mielestäni viittaa tuo Harrinkin havainto, että käyttäjäkoulutusta tulee olla tarjolla.

Jatketaan
Risto J.

__
Tutustu Saunalahden edullisiin liittymiin osoitteessa http://www.saunalahtifi/


--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.