Date: prev next · Thread: first prev next last


Moi,

14. joulukuuta 2011 9.36 Risto I. Jääskeläinen <risto.i.j@jippii.fi> kirjoitti:
..
MSOffice-peruskäyttäjäkoulutus, mutta ei juuri kenellekään OOo-koulutusta.
Tämä on selvästi kilpailua vinouttava (tai markkinajohtajan asemaa
vahvistava) käytäntö, jonka ratkaiseminen vaatisi jonkun päättäjän
(ministeritaso?), joka luokittelisi vaikkapa kaupalliset ja yleisölle
ilmaiseksi jaettavat ohjelmistot eri luokkiin Edellisen luokan ohjelman
tarjoajilta koulut velvoitettaisiin perimään kohtuullinen maksu annetusta
peruskäyttäjäkurssituksesta tms.

Eikö LibreOfficekin ole kaupallinen, jos yksikin yritys maailmassa
tekee sillä liiketoimintaa?

Itse käytän termejä suljettu vs. avoin, en kaupallinen vs. avoin.


Erinäisten IT-johtajien kanssa keskustellessa hyvin usein nousee
esille argumentti, ettei "vakavasti" organisaatio voi tukeutua
vapaaehtoisten tekemiin ohjelmiin, kuten LibreOfficeen, vaan pitää
olla yritys, jolle maksetaan rahaa. Näiden päähän pitäisi saada
iskostettua, että myös avoin voi olla kaupallista ja
tukipalvelufirmoja löytyy.

Harmi ettei esim. IBM tai Novell mainosta enempää L/O-officen suhteen.

-- 
Otto Kekäläinen                   []         otto@fsfe.org
Finnish Team Coordinator        [][][]  GPG/PGP 0xB7F7E4E1
Free Software Foundation Europe   ||      +358 44 566 2204
http://www.fsfe.org/                      finland@fsfe.org

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.