Date: prev next · Thread: first prev next last


Lupailin aikaisemmin kirjoittaa tästä uudesta suomenkielisiäkin käyttäjiä
koskevasta ominaisuudesta versiossa 3.5, mutta se unohtui. Onneksi Eike
Rathke kirjoitti asiasta blogissaan ja laittoi mukaan suomenkielisen
esimerkkikuvan, lukekaa sieltä:

  
http://erack.org/blog/archives/2-LibreOffice-possessive-genitive-case-and-partitive-case-month-names.html

Käytännössä tämä ominaisuus ei mahdollista mitään sellaista, mitä ei
aikaisemmissakin versioissa olisi voinut sopivilla mukautetuilla
päivämääräformaateilla saavuttaa. Mutta nyt saman saa aikaiseksi
helpommin, ja mukautetut päivämääräformaatit käyttäytyvät järkevämmin
kieltä vaihdettaessa.

Harri


-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.