Date: prev next · Thread: first prev next last


Aloitin juuri version 3.5 käyttöliittymän suomentamisen. Joku muu olikin jo 
ehtinyt ensin ja tehnyt muutamia hyviä suomennosehdotuksia Pootlessa. 
Hyväksyin ne suurimmaksi osaksi. Kiitos paljon avusta, ja tervetuloa jatkamaan 
samalla linjalla.

Nyt kun aktiivinen suomentaminen on jälleen aloitettu, voi suomennettavia 
osuuksia varata itselleen offline-tilassa omalla editorilla suomentamista 
varten. Tämä kannattaa huomioida myös Pootlen kautta suomennettaessa, eli 
älkää suomentako tai tehkö suomennosehdotuksia sellaisiin tiedostoihin, jotka 
on varattu Pootlen ulkopuolella suomennettaviksi. Tarkemmat ohjeet ja 
mahdolliset varaukset ovat näkyvissä täällä:

  https://wiki.documentfoundation.org/FI/Suomentaminen

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.