Date: prev next · Thread: first prev next last


On Sunday 04 December 2011, Tomi Toivio wrote:
Ehditkö päivittää ne muutamat kuvaruutukaappaukset? Jos et, minä varmaan
pystyisin päivittämään ne vielä huomenna.

Siitä olisi kyllä apua! Täytyy nimittäin vähän parannella muitakin CD:lle
meneviä oppaita...

Nyt on nuokin päivitetty. Minun mielestäni tuo opas on nyt julkaisukelpoinen. 
Hyvälaatuisten paperitulosteiden tekeminen vaatisi vielä sen, että kappalejaot 
ja tyhjän tilan käyttö kuvien, listojen ja muiden vastaavien ympärillä 
korjattaisiin yhtenäiseksi koko oppaassa. Mutta tällä ei ole enää minusta 
suurta kiirettä.

Kun olette virallisesti julkaisseet oppaan, niin lisään linkin sivuillemme.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.