Date: prev next · Thread: first prev next last


Kokosin ehdotukseni taulukkolaskennan funktoiden suomenkielisistä nimistä 
Wikiin:

  http://wiki.documentfoundation.org/FI/Calc-funktiot

Mikäli presidentinlinnaan jonottavien vieraiden katselu tuntuu tylsältä, 
vähintään yhtä tylsällä tavalla voi aikaansa kuluttaa lukemalla tuota listaa 
läpi ja katsomalla, onko siellä virheitä tai parannettavaa.

Myöhemmin ehkä pyydän kommentteja vielä laajemmaltakin joukolta announce-
listan kautta, koska nämä olisi hyvä saada kerralla hyvin suomennettua, nimien 
muuttaminen jälkikäteen aiheuttaa aina harmia niille, jotka ovat jo ehtineet 
yhteen nimeen tottua.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.