Date: prev next · Thread: first prev next last


LibreOfficella ei toistaiseksi ole vielä ollut omaa tukifoorumia, mutta 
sellainen on nyt perusteilla. Koska postituslistat alkavat selvästi olla 
jäämässä pois muodista, tällainen kannattaa varmasti avata myös 
suomenkielisille kysymyksille.

Sopivaa ohjelmistoa foorumin pyörittämiselle on selvitelty viime viikot, ja 
nyt jäljellä on kaksi varteenotettavaa vaihtoehtoa, joiden väliltä valinta 
tehtäisiin. Ensimmäinen on phpBB:

  http://forum-test.libreoffice.org/

ja toinen JForum:

  http://forum-test.libreoffice.org:8080/jforum-2.3.2/forums/list.page

Näiden välillä oleellisin ero on se, että JForumissa eri kielille luotaisiin 
kokonaan omat foorumit, phpBB:ssä käytettäisiin yhtä kielten mukaisiin 
alakategorioihin jaettua foorumia. Molemmissa vaihtoehdoissa sama 
käyttäjätunnus toimisi automaattisesti kaikilla foorumeilla.

Itse olen hiukan phpBB:n kannalla, koska suomen kaltaisen pienen kieliyhteisön 
olisi luultavasti helpompi toimia yhden alakategorian alla kuin pyörittää 
kokonaan erillistä foorumia. Lisäksi phpBB näyttäisi olevan varsin hyvin 
lokalisoitu suomen kielelle.

Noita testifoorumeita saisi nyt kumminkin kokeilla ja kertoa mielipiteitä, 
mieluusti aika pian. Ja jos tällä listalla on joku, jota kiinnostaisi 
moderoida suomenkielistä foorumia, niin nyt olisi hyvä tilaisuus, koska minua 
se homma ei ihan hirveästi muiden kiireiden ohella kiinnostaisi. En kyllä 
usko, että siinä kovin suurta työtä olisi, eli sitä ei tarvitse pelätä.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.