Date: prev next · Thread: first prev next last


Yksi ääni phpBB:lle. Se on jo ennestään tuttu foorumisovellus. Vaikka
perustelu on vähän hatara, saattaa muillakin olla sama tilanne.
Moderoinnill eei minullakaan ole liiemmälti aikaa, mutta jos haluat
tiimin kasaan eikä halukkaita muuten löydy, voin harkita.

-Tom

2011/12/7 Harri Pitkänen <hatapitk@iki.fi>:
Sopivaa ohjelmistoa foorumin pyörittämiselle on selvitelty viime viikot, ja
nyt jäljellä on kaksi varteenotettavaa vaihtoehtoa, joiden väliltä valinta
tehtäisiin. Ensimmäinen on phpBB:

 http://forum-test.libreoffice.org/

ja toinen JForum:

 http://forum-test.libreoffice.org:8080/jforum-2.3.2/forums/list.page

Näiden välillä oleellisin ero on se, että JForumissa eri kielille luotaisiin
kokonaan omat foorumit, phpBB:ssä käytettäisiin yhtä kielten mukaisiin
alakategorioihin jaettua foorumia. Molemmissa vaihtoehdoissa sama
käyttäjätunnus toimisi automaattisesti kaikilla foorumeilla.

Itse olen hiukan phpBB:n kannalla, koska suomen kaltaisen pienen kieliyhteisön
olisi luultavasti helpompi toimia yhden alakategorian alla kuin pyörittää
kokonaan erillistä foorumia. Lisäksi phpBB näyttäisi olevan varsin hyvin
lokalisoitu suomen kielelle.

Noita testifoorumeita saisi nyt kumminkin kokeilla ja kertoa mielipiteitä,
mieluusti aika pian. Ja jos tällä listalla on joku, jota kiinnostaisi
moderoida suomenkielistä foorumia, niin nyt olisi hyvä tilaisuus, koska minua
se homma ei ihan hirveästi muiden kiireiden ohella kiinnostaisi. En kyllä
usko, että siinä kovin suurta työtä olisi, eli sitä ei tarvitse pelätä.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.