Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei,

vaikka tuo JForumin visuaalinen ilme olikin jotenkin raikkaampi, niin annan
silti ääneen phpBB:lle noiden Harrin esittämien argumenttien perusteella.
Moderoinnista tai sivustosta ylipäänsä, että kunnollinen UKK-osio vapaasti
keskusteltavien alueiden lisäksi. Valitettavasti aikaa ei minullakaan tahdo
tällaiseen olla ...

JusSi

7. joulukuuta 2011 16.50 Harri Pitkänen <hatapitk@iki.fi> kirjoitti:


Näiden välillä oleellisin ero on se, että JForumissa eri kielille
luotaisiin
kokonaan omat foorumit, phpBB:ssä käytettäisiin yhtä kielten mukaisiin
alakategorioihin jaettua foorumia. Molemmissa vaihtoehdoissa sama
käyttäjätunnus toimisi automaattisesti kaikilla foorumeilla.

Itse olen hiukan phpBB:n kannalla, koska suomen kaltaisen pienen
kieliyhteisön
olisi luultavasti helpompi toimia yhden alakategorian alla kuin pyörittää
kokonaan erillistä foorumia. Lisäksi phpBB näyttäisi olevan varsin hyvin
lokalisoitu suomen kielelle.


-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.