Date: prev next · Thread: first prev next last


1.12.2011 Harri Pitkänen <hatapitk@iki.fi> kirjoitti:
Kyllähän se nytkin taitaa suunnilleen näin rakentua, ja olisi hyvä, jos sama
rakenne pysyisi jatkossakin. Tästä nimittäin saisi vielä suhteellisen
vähällä
vaivalla koottua "aloitusoppaan" kopioimalla sisällön vaikkapa Writeriin ja
leikkaamalla pois ne erikoistoimintoja käsittelevät luvut. Näille
aloitusoppaille (pituus entintään noin 60 sivua) olisi oletettavasti käyttöä
vaikkapa kansalaisopistojen kurssimateriaalina, eli pidetään
tulostuskustannukset alhaisina. Edistyneemmät toiminnot voisivat olla oppaan
sähköisissä versioissa tai saahan ne toki tulostaakin, jos haluaa.

Oppaista saa tehtyä uudelleenjärjestettyjä versioita FLOSS Manualsin
Remix-toiminnon avulla. Sen merkistökoodauksessa oli bugi, joten
laitoin sen jemmaan. Nyt sen bugin voisikin jo korjata, jos sille on
ihan todellista tarvetta.

Nyt olisi tarve saada LibreOffice-oppaasta valmis versio seuraavalle
VALO-CD:lle muutaman päivän sisällä, eli ryhdynpä säätämään sitä
taas...

-- 
Best Regards
Tomi Toivio
Open Source Coordinator
http://fi.flossmanuals.net/
tomi@flossmanuals.net
+358453536625

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.