Date: prev next · Thread: first prev next last


LibreOffice-ohje on edennyt tällä viikolla taas hiukan, eli Windows-
asennusohje ja tiedostojen avaamisen ohje on päivitetty. Käytännössä Ubuntu-
asennusohje (joka on todella lyhyt) pitäisi vielä päivittää, ja sen jälkeen 
ohjeen pitäisi olla asiasisältönsä osalta täysin käyttökelpoinen. Jos 
kuitenkin halutaan viimeistellä sisältö hiukan paremmin ajantasaiseksi, niin 
seuraavat luvut kaipaisivat vielä päivittämistä:

- Asennus - Asennus Ubuntuun
 * Koko tekstin päivitys
- Impress - Uusi esitys
 * Esityspohjien nimien pitäisi nykyään olla suomeksi, ja kuvissa vilahtaa
  vielä OOo:n kuvakekin, eli kuvaruutukaappaukset voisi päivittää.
- Impress - Esityksen asettelu
 * Kuvaruutukaappausten kuvan laatu on heikko, ja lisäksi niissä näkyy vielä
  OOo:n nimi.
- Calc - Taulukot
 * Kuvaruutukaappauksista osa on vielä päivittämättä.
- Draw - Galleria
 * Muutama heikkolaatuinen ja sisällöltään vanhentunut kuvaruutukaappaus,
  ainakin suurin osa kannattaisi päivittää.
- Tekijät
 * Päivitettävä sisältöä

Ei tässä niin paljon työtä ole ettenkö itsekin ehtisi näitä kohtuullisessa 
ajassa tehdä, mutta saa noita muutkin päivittää.

Myös virallisia LibreOffice-ohjeita olisi hienoa saada suomeksi, mutta 
ymmärrettävästi työmäärä niissä on sen verran suuri, ettei se toistaiseksi ole 
realistisesti mahdollista.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.