Date: prev next · Thread: first prev next last


LibreOfficen lisäosa- ja mallipalvelut on otettu tänään virallisesti käyttöön. 
Päivitän linkit www-sivuillemme sekä tuonne uuteen FLOSS Manuals -oppaaseen.

Tästä olisi syytä tehdä tiedote listallemme. Asialla ei ole mitään kiirettä, 
eikä tätä tiedotetta myöskään ole varmaan tarvetta levittää laajemmin kuin 
tiedotuslistan normaaliin jakeluun. Eli jälleen hyvä tilaisuus jollekin, joka 
haluaisi kokeilla tiedotteen kirjoittamista ja lähettämistä tiedotuslistalle. 
Sisällön saa käytännössä suoraan suomentamalla englanninkielisen tiedotteen.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.