Date: prev next · Thread: first prev next last


On Thursday 01 December 2011, Tomi Toivio wrote:
Kiitos palautteesta! Pitääkin käydä nuo kohdat läpi samalla kun
viimeistellään LibreOfficea.

Tuli mieleeni, että kannattaisikohan tuossa FlossManualsin ohjeessa pyrkiä 
sellaiseen rakenteeseen, että perustoimintojen esittely ja vähän erikoisemmat 
toiminnot (kuten tuo osoitetarrojen tulostaminen) pidettäisiin selkeästi 
erillään toisistaan. Ja vielä niin, että nämä erikoistoimintoja käsittelevät 
luvut tulisivat perustoimintojen jälkeen.

Eli

Writer
  Joku perusasia
  Joku toinen perusasia
  ...
  Osoitetarrat
  ...

Calc
  Taas perusasioita
  ...
  Vähän edistyneempää käyttöä


Kyllähän se nytkin taitaa suunnilleen näin rakentua, ja olisi hyvä, jos sama 
rakenne pysyisi jatkossakin. Tästä nimittäin saisi vielä suhteellisen vähällä 
vaivalla koottua "aloitusoppaan" kopioimalla sisällön vaikkapa Writeriin ja 
leikkaamalla pois ne erikoistoimintoja käsittelevät luvut. Näille 
aloitusoppaille (pituus entintään noin 60 sivua) olisi oletettavasti käyttöä 
vaikkapa kansalaisopistojen kurssimateriaalina, eli pidetään 
tulostuskustannukset alhaisina. Edistyneemmät toiminnot voisivat olla oppaan 
sähköisissä versioissa tai saahan ne toki tulostaakin, jos haluaa.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.