[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SV: SV: [da-stavekontrol] Sammenligne ordboger og stavekontrol


Hej Jeppe
Jeg har nu fjernet autencitet.
Men jeg vil ikke give dig ret i at financierer skal fjernes, da den er i RO:financier (el. finansier) sb., -en, -er, -erne (ÆLDRE person der skaffer penge til et formål)

Men ja, hvis man gennemgår Wikipedia listen, er der en del ord, hvor der ikke er tale om stavefejl, da det er ordforvekslinger. Der er også en tendens til at de ikke har accepteret de nye stavemåder, såsom henved, ombord og fremfor.

Medve venlig hilsen

Esben Aaberg


Fra: Jeppe Bundsgaard <jeppe@bundsgaard.net>
Til: stavekontrol@da.libreoffice.org
Sendt: 16:15 onsdag den 15. juni 2016
Emne: Re: SV: [da-stavekontrol] Sammenligne ordboger og stavekontrol

Keld: Vi har importeret retskrivningsordbogen helt tilbage i starten af
fortiden. Så den skulle gerne være i orden.
Jeg har kigget lidt nærmere på listen jeg skrev om. Der er faktisk en
del af de ord som Wikipedia-folket synes er forkerte, som den danske
ordbog er helt tilfreds med... Så de ville skulle sies fra...
Faktisk langt de fleste... (særligt ord der ender på -ie (akvarie,
evangelie), har Wikipedia som fejl og ddo som korrekt). Jeg har dog
fundet autencitet - som er forkert (autenticitet er korrekt), men
acceptere af stavekontrolden. Samt financierer (skulle være finansierer
(og det er en fejl der ofte begås, så den burde vi få rettet ☺)) (og så
er jeg ikke nået længere i listen)

MvhJeppe

--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

References:
[da-stavekontrol] Sammenligne ordboger og stavekontrolLeif Lodahl <leiflodahl@gmail.com>
SV: [da-stavekontrol] Sammenligne ordboger og stavekontrolEsben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
Re: SV: [da-stavekontrol] Sammenligne ordboger og stavekontrolJeppe Bundsgaard <jeppe@bundsgaard.net>
Re: SV: [da-stavekontrol] Sammenligne ordboger og stavekontrolJeppe Bundsgaard <jeppe@bundsgaard.net>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.