[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [da-stavekontrol] Sammenligne ordboger og stavekontrol


Ja, det bør vi da klart modbevise. Det er da en knaldgod stavekontrol(d) vi har! Esben kæler konstant for den og gør den bare bedre og bedre. Det er meget sjældent at der er noget der irriterer mig - og jeg skriver altså en del...

Jeg sidder og skriver i Google docs lige nu, og den bruger tydeligvis ikke vores stavekontrol, for hvor er det bare elendigt...

Jeg skylder Esben en lille teknisk løsning, så den har jeg nu en anledning til at få kigget på snart...

Mvh
Jeppe

Den 08-06-2016 kl. 19:59 skrev Leif Lodahl:
Hej alle her på listen,
Der har været en diskussion på Facebook, hvor en person nævner at ordbogen
i LibreOffice ikke er helt så god som i Word_

Som artiklen nævner, så har MS Office den bedste stavekontrol... Hvordan
ser det ud med at forbedre den der er i LibreOffice?

Hvis stavekontrollen bliver bedre, og det bliver lettere at starte flotte
dokumenter op, så er jeg temmelig sikker på at langt flere ville rykke
over.

Vi lavede for mange år siden en sammenligning, hvor vi opgjorde dels evnen
til at finde fejl, men også antallet af falske positive.

Der er løbet meget vand i åen siden da, og det på begge sider. Måske er
det på tide at lave en ny sammenligning.

Har vi et korpus (testmateriale) fra den tidligere analyse, eller kan vi
skabe et nyt?

Hvor stor vil opgaven være?


/Leif--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

References:
[da-stavekontrol] Sammenligne ordboger og stavekontrolLeif Lodahl <leiflodahl@gmail.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.