[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: SV: [da-stavekontrol] Sammenligne ordboger og stavekontrol


Keld: Vi har importeret retskrivningsordbogen helt tilbage i starten af
fortiden. Så den skulle gerne være i orden.
Jeg har kigget lidt nærmere på listen jeg skrev om. Der er faktisk en
del af de ord som Wikipedia-folket synes er forkerte, som den danske
ordbog er helt tilfreds med... Så de ville skulle sies fra...
Faktisk langt de fleste... (særligt ord der ender på -ie (akvarie,
evangelie), har Wikipedia som fejl og ddo som korrekt). Jeg har dog
fundet autencitet - som er forkert (autenticitet er korrekt), men
acceptere af stavekontrolden. Samt financierer (skulle være finansierer
(og det er en fejl der ofte begås, så den burde vi få rettet ☺)) (og så
er jeg ikke nået længere i listen)
Mvh
Jeppe
ons, 15 06 2016 kl. 15:37 +0200, skrev Jeppe Bundsgaard:
> Hej alle
> Jeg har kopieret wikipedias liste over typiske fejl i wikipedia og
> sat
> den ind i et dokument. Som det fremgår ser vores stavekontrold langt
> de
> fleste fejl, og har ikke mange falske positive/negative.
> Mon nogen ville kunne køre et script som trak fejlord ud og rigtige
> ord
> ligeså. Så ville vi have en god liste at sammenligne msword med lo
> writer.
> Jeg har lagt dokumentet her: https://sky.bundsgaard.net/index.php/s/o
> D5
> uhliyp7b4T2f
> vh
> Jeppe
> tor, 09 06 2016 kl. 00:21 +0000, skrev Esben Aaberg:
> >
> > Hej Leif
> > Jeg har hurtigt kigget lidt gamle mails igennem, uden at finde
> > noget
> > reelt!
> > Finn lavede nogle tests i 2007, hvor han sammenlignede med DSDO.
> > Han
> > kommer med en beskrivelse af testens rammer og referer til nogle
> > dokumenter med makroer m.m. på hans hjemmeside. Hjemmesiden findes
> > dog ikke mere og er ikke at finde på web.archive.org. Tror også at
> > du
> > Leif lavede en enkelt test. Men gældende for begges tests er jeg
> > kun
> > her set resultater og ingen testdata.
> >
> > MS Office XP er den nyeste udgave jeg har liggende, så den ville
> > ikke
> > give et retvisende billede. For øvrigt er det OpenOffice.org 2.0
> > der
> > er installeret på samme maskine!
> > Udfordringen med sådanne test er også at gøre dem neutrale. Her er
> > f.eks. en sætning som stavekontrollen i Word XP ikke er så glad
> > for:
> >  "Hivsmittettransperson gav eneundervisning i kokkerering af
> > pekingand medostekiks som topping."Ja, Stavekontrolden 2.3 har da
> > også 3 ikke genkendte ord, men når Stavekontrolden 2.4 udgives vil
> > alle ordene være genkendt, da testordene er fundet blandt de ord
> > jeg
> > har behandlet i år.
> > Jeg har ca. 1 MB testdata liggende, som jeg bruger til at tracke
> > fejl
> > og teste hver ny udgivelse med. Men da denne data specifik
> > indeholder
> > kendte fejl og 100 % rigtige ordklasser fra Stavekontrolden, er
> > disse
> > data ikke neutrale.
> > Dengang Finn testede fandt han en tilfældig tekst på ca. 200 ord,
> > men
> > i dag vil det nok være for lidt, og derved bliver det hurtig en
> > større omgang. Hvis testen skal automationers har MS Office da en
> > API
> > der giver mulighed for at teste brugeroplevelsen omkring
> > stavekontrolleringen?
> > Med venlig hilsen
> > Esben Aaberg
> >
> >       Fra: Leif Lodahl <leiflodahl@gmail.com>
> >  Til: "stavekontrol@da.libreoffice.org" 
> > org> 
> >  Sendt: 19:59 onsdag den 8. juni 2016
> >  Emne: [da-stavekontrol] Sammenligne ordboger og stavekontrol
> >   
> > Hej alle her på listen,
> > Der har været en diskussion på Facebook, hvor en person nævner at
> > ordbogen
> > i LibreOffice ikke er helt så god som i Word_
> >
> > Som artiklen nævner, så har MS Office den bedste stavekontrol...
> > Hvordan
> > >
> > >
> > > ser det ud med at forbedre den der er i LibreOffice?
> > >
> > > Hvis stavekontrollen bliver bedre, og det bliver lettere at
> > > starte
> > > flotte
> > > dokumenter op, så er jeg temmelig sikker på at langt flere ville
> > > rykke
> > > over.
> > >
> > Vi lavede for mange år siden en sammenligning, hvor vi opgjorde
> > dels
> > evnen
> > til at finde fejl, men også antallet af falske positive.
> >
> >  Der er løbet meget vand i åen siden da, og det på begge sider.
> > Måske
> > er
> > det på tide at lave en ny sammenligning.
> >
> > Har vi et korpus (testmateriale) fra den tidligere analyse, eller
> > kan
> > vi
> > skabe et nyt?
> >
> > Hvor stor vil opgaven være?
> >
> >
> > /Leif
> >
> > -- 
> > Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for
> > instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
> > Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
> > Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiq
> > ue
> > tte
> > Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org
> > /d
> > a/stavekontrol/
> > Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan
> > ikke
> > efterfølgende slettes
> >
> >
> >   
--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

References:
[da-stavekontrol] Sammenligne ordboger og stavekontrolLeif Lodahl <leiflodahl@gmail.com>
SV: [da-stavekontrol] Sammenligne ordboger og stavekontrolEsben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
Re: SV: [da-stavekontrol] Sammenligne ordboger og stavekontrolJeppe Bundsgaard <jeppe@bundsgaard.net>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.