[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-stavekontrol] Substantiv flertalsord


Hej
Jeg regner med at lave en eller to ordklasser til substantiver i flertal. (se spørgsmål længere nede)

Eks.:øredråber sb. pl., -ne
vinterlege sb. pl., -ne
waders sb. pl., -ene
Så noget med ender på -er el. e tilføj -ne, ender på andet tilføj -ene!
Der er nogle få ord der flader udenfor, som:bermudas sb. pl., -se(r)ne (bermudashorts)
cinders sb. pl., -e(r)ne (en slags koks)
halvsøskende sb. pl.

I Hunspell kan vi nøjes med en ordklasse, da vi ikke bruger køn til noget. Men i LanguageTool vil det være en fordel med en opmærkning af kønnet!
De fleste ord har et distinkt køn, men der er nogen der ikke har f.eks. waders og sygedagpenge. Vil det være mulig at identificere kønnet på disse eller er de både fælles- og intetkøn?
F.eks. piratbukser, som heller ikke har et distinkt køn, må være fælleskøn i min optik.

Med venlig hilsen
Esben Aaberg--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.