[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SV: [da-stavekontrol] Sammensatteord - fugeelement1


Hej Jeppe

Det var ikke slået igennem på overskriften i aff-filen, så jeg tog initiativ til selv at rette det fra brugergrænsefladen. Hvilket resulterede i at der nu ikke kommer en opmærkning i dic-filen. (Det hjalp ikke at ændre det tilbage)


Det jeg har gjord var at gå i Affix-definitioner -> AffixClass og fandt "Sammensætning, fugeelement -ne-" i Skift AffixClass. Her ændre jeg Beskrivelse til "Sammensætning, fugeelement -kons.f.+e-" og trykkede på send. Her efter har jeg kørt "Skab affixfil" og "Skab ordliste og pakke til OpenOffice.org"

Nu er der den rigtige overskrift på 449 i aff-filen, men ingen ord får flaget 449 i dic-filen.

Jeg har været inde og kigge i databasen:

SELECT * FROM `smartsiteinput_main_affixclass`

og her kan jeg se at reglen har ID 460449, jeg ved ikke om ID skulle være 449.

Ved du hvordan det skulle hænge sammen?


Før:

gedebuk/70,133,976,449,947


Efter:
gedebuk/70,133,976,947


Med venlig hilsen

Esben Aaberg________________________________
Fra: Jeppe Bundsgaard <jeppe@bundsgaard.net>
Til: stavekontrol@da.libreoffice.org
Sendt: 10:28 mandag den 10. november 2014
Emne: Re: [da-stavekontrol] Sammensatteord - fugeelement1


Så tror jeg det måske er lykkedes? Jeg havde ændret
fugeelement-valgmulighederne, men ikke tildelingen af fugeelement til
dem der allerede havde ne (der var 23) og te (der var blot 1). Vil du
tjekke om jeg havde bedre held denne gang?
Jeoppe

Den 07-11-2014 kl. 15:43 skrev Esben Aaberg:
> Hej Jeppe
>
> Det ser ikke ud til at omdøbningen er slået helt igennem!
>
> Kigger jeg på f.eks. "gedebuk" så er fugeelementet stadig "ne" i brugergrænsefladen og i aff-filen er overskriften stadig "#Sammensætning, fugeelement -ne-".
>
> Med venlig hilsen
>
> Esben Aaberg
>
>
>>> En anden ting jeg gerne vil have du retter, er 2 af fugeelements navnene:
>>> ne omdøbes til kons.f.+e
>>> te omdøbes til Ø el. kons.f.+e
>> Det er nu rettet.
>>> "ne" skulle være implementeret så den funger som konsonantfordobling+e.
>>> "te" skulle kun have et ord (abekat, har noteret at den skal laves om til kons.f.+e). Selve reglen kan jeg godt implementere, med mindre du kan gøre det ved at sige at den skal være lig Ø og kons.f.+e reglerne.
>> Jeg tror det er bedst du gør det - gør jeg det fra backend risikerer jeg
>> at lave fejl...


--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

References:
[da-stavekontrol] Sammensatteord - fugeelement1Esben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
Re: [da-stavekontrol] Sammensatteord - fugeelement1Jeppe Bundsgaard <jeppe@bundsgaard.net>
SV: [da-stavekontrol] Sammensatteord - fugeelement1Esben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
Re: [da-stavekontrol] Sammensatteord - fugeelement1Jeppe Bundsgaard <jeppe@bundsgaard.net>
SV: [da-stavekontrol] Sammensatteord - fugeelement1Esben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
Re: [da-stavekontrol] Sammensatteord - fugeelement1Jeppe Bundsgaard <jeppe@bundsgaard.net>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.