[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SV: [da-stavekontrol] Sammensatteord - fugeelement1


Hej Jeppe

Jeg konstaterede at der var noget der ikke var som det skulle være omkring december13-januar14. Dataene var der, men kom ikke med i dic-filen.

Her I starten af oktober14 fik jeg så overskud til at grave ned i problemstillingen, og fandt fugeelement1-tabellen, som indeholder de data der er rettet i mellemtiden. Så dataene fra fugeelement1 skal flyttes til fugeelement, og herefter skal fugeelement1 formentlig slettes. Da jeg ikke helt har gennemskuet alt det her peg og klik interface du har lavet, vil jeg gerne have dig til at rette op på det uden der går data tabt og at når man ændrer fugeelement så ender det i fugeelement-tabellen.

Du skrev off-list at du havde fundet 34 forekomster, men med nedenstående select får jeg 371 forekomster.


SELECT `ordklasseid` , `Ord` , `staerkeformer` , `fugeelement` , `fugeelement1`
FROM `smartsiteinput_main_ord`
WHERE `fugeelement1` <> ""

Men du må gerne flytte alle 371 fra fugeelement1 til fugeelement.

Tak for hjælpen.


Med venlig hilsen

Esben Aaberg

P.s. fugeelement1 er formentlig opstået ved at en eller anden pilfinger har rodet rund, og den pilfinger kunne nemt være mig. Men det er nok svært at finde ud af hvad der er gået galt nu, når det er så lang tid siden at det er opstået.________________________________
Fra: Jeppe Bundsgaard <jeppe@bundsgaard.net>
Til: stavekontrol@da.libreoffice.org
Sendt: 15:02 onsdag den 5. november 2014
Emne: Re: [da-stavekontrol] Sammensatteord - fugeelement1


Hej Esben
Undskyld meget lang svartid!
Den 12-10-2014 kl. 14:52 skrev Esben Aaberg:
> Hej Jeppe
>
> Der er opstået en fejl på Stavekontrolden vedr. fugeelementer.
>
> Fugeelementerne skrive ikke altid i række fugeelement, men i stedet skrives de i en række fugeelement1 (det er i tabellen smartsiteinput_main_ord).
> Er det noget jeg kan logge dig til at få på plads igen?

Er det rigtigt at fugeelement1 slet ikke skal bruges (der var to
fugelement-dropdowns i koden og de gik begge til fugeelement1 - skal de
begge gå til fugeelement eller en til hver? Jeg kan ikke lige gennemskue
det.
Jeg har ladet dem begge gå til fugeelement.

> En anden ting jeg gerne vil have du retter, er 2 af fugeelements navnene:
> ne omdøbes til kons.f.+e
> te omdøbes til Ø el. kons.f.+e
Det er nu rettet.
> "ne" skulle være implementeret så den funger som konsonantfordobling+e.
> "te" skulle kun have et ord (abekat, har noteret at den skal laves om til kons.f.+e). Selve reglen kan jeg godt implementere, med mindre du kan gøre det ved at sige at den skal være lig Ø og kons.f.+e reglerne.
Jeg tror det er bedst du gør det - gør jeg det fra backend risikerer jeg
at lave fejl...
Mvh

Jeppe
>
> Med venlig hilsen
>
> Esben Aaberg

--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Follow-Ups:
Re: [da-stavekontrol] Sammensatteord - fugeelement1Jeppe Bundsgaard <jeppe@bundsgaard.net>
References:
[da-stavekontrol] Sammensatteord - fugeelement1Esben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
Re: [da-stavekontrol] Sammensatteord - fugeelement1Jeppe Bundsgaard <jeppe@bundsgaard.net>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.