[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SV: [da-stavekontrol] Sammensatteord - fugeelement1


Hej Jeppe

Det ser ikke ud til at omdøbningen er slået helt igennem!

Kigger jeg på f.eks. "gedebuk" så er fugeelementet stadig "ne" i brugergrænsefladen og i aff-filen er overskriften stadig "#Sammensætning, fugeelement -ne-".

Med venlig hilsen

Esben Aaberg


>
>> En anden ting jeg gerne vil have du retter, er 2 af fugeelements navnene:
>> ne omdøbes til kons.f.+e
>> te omdøbes til Ø el. kons.f.+e
> Det er nu rettet.
>> "ne" skulle være implementeret så den funger som konsonantfordobling+e.
>> "te" skulle kun have et ord (abekat, har noteret at den skal laves om til kons.f.+e). Selve reglen kan jeg godt implementere, med mindre du kan gøre det ved at sige at den skal være lig Ø og kons.f.+e reglerne.
> Jeg tror det er bedst du gør det - gør jeg det fra backend risikerer jeg
> at lave fejl...
--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Follow-Ups:
Re: [da-stavekontrol] Sammensatteord - fugeelement1Jeppe Bundsgaard <jeppe@bundsgaard.net>
References:
[da-stavekontrol] Sammensatteord - fugeelement1Esben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
Re: [da-stavekontrol] Sammensatteord - fugeelement1Jeppe Bundsgaard <jeppe@bundsgaard.net>
SV: [da-stavekontrol] Sammensatteord - fugeelement1Esben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
Re: [da-stavekontrol] Sammensatteord - fugeelement1Jeppe Bundsgaard <jeppe@bundsgaard.net>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.