[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [sv-users] Avstavningsordlista


Den fre 16 aug. 2019 kl 13:17 skrev Lennart <lennart@eml.cc>:

>
> Hej!
> Undrar om det är någon som vet hur man gör en avstavningsordlista till
> Libreoffice. Det finns ju redan en som Niklas Johansson har gjort, den är
> bra och jag är inte ute efter att konkurrera med den. Men jag har gjort en
> egen till ett tyskt officepaket (som inte har svensk avstavning) och som
> jag gärna själv skulle vilja använda i Libreoffice. Det är ju där framtiden
> är har jag förstått. Det är imponerande hur detta program har utvecklats de
> senaste åren.
>
> Min avstavningsordlista med avstavningsundantag är på 231 000 ord. Det är
> en UTF 8 textfil (i Notepad++). Men jag har ingen aning om hur jag kan
> omvandla den till en avstavningsordlista som fungerar i Libreoffice.
> Tacksam för alla tips.
>
>
Tyvärr gick jag lite bet på den. Det som närmast liknar ett tips som jag
kan säga, men som jag antar att du kanske redan gjort, är att du laddar ner
den som redan finns och tittar hur den ser ut. Det är ju en oxt-fil som
installeras som ett tillägg. Öppnar du filen med din arkivhanterare ser du
att den består av ett antal filer och en mapp som heter META-INF.
En av filerna heter hyph_sv.dic. Om du öppnar den i den textredigerare ser
den ut så här (de första raderna), teckenkodning är ISO-8859-1, av någon
otroligt märklig anledning, UTF-8 borde ju vara självklart sedan åtminstone
15 år tillbaka:

ISO8859-1
LEFTHYPHENMIN 1
RIGHTHYPHENMIN 2
.a2bak
.2ab2a
.a1b
.a2bal
.a2ban
.a2bas
.a2be
.a2bi5e
.a2bi1li
.a4b4is
.a2b3it
.a2bl2
.a2bo
.ab1ol
.a2b5r
.2a2by
.a2c1
.ac2k4e
.a4ck1
.a2da
.a2de
.a5de1k2
.a2do
.a2d1s1
.a2fa
.a1f
.a2fic
.a2fr
.a4fy
.a2g1
.a1g2a
.a2g4d
.agnos3
.ag1n
.ag1no
.ag2or
.a1go
.ag3ra
.2ag1r2
.a2ha
.a1h
.ai4n
.2ai
.a4ja
.a2kad4
.a1k2a
.2a2ki
.ak3t2ri


Vet inte riktigt hur detta fungerar, men om du kommer på det kan du säkert
göra ett skript som översätter din lista till en LibreOffice-kompatibel
variant. Sedan återstår att studera de övriga filerna och se om man kan få
till dem på något sätt.

Min första tanke var att om man tar bort alla siffror får man ord kvar och
så kanske siffrorna indikerar något, exempelvis var orden ska avstavas, men
jag får inte ihop det, och det är inte många av dessa ord jag känner igen
som svenska ord heller, för övrigt. Kanske är jag inte tillräckligt
allmänbildad för att slänga mig med ord som afic, afr och afy, vad vet jag?

Exempelvis .a4ja, vad 17 skulle det betyda? Aja är förvisso ett ord, men
vad betyder 4 och varför är den placerad efter första förekomsten av a samt
vad gör punkten i början av raden? Mycket man skulle vilja veta där.

Spontant har jag svårt att se varför listan inte hellre borde se ut som din
lista, men jag antar att det är något lite mer avancerat som man inte
förstår innan man fått vederbörlig information om det…


Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg


> Lennart Stagling
>
> Listan ser ut så här, helt enkelt:
>
> abon-ne-mang
> abon-ne-mang-en
>

Japp, så borde ju rimligen en avstavningsordlista se ut.


> abon-ne-mang-ens
> abon-ne-mang-et
> abon-ne-mang-ets
> abon-ne-mangs-av-gift
> abon-ne-mangs-av-gif-ten
> abon-ne-mangs-av-gif-tens
> abon-ne-mangs-av-gif-ter
> abon-ne-mangs-av-gif-ter-na
> abon-ne-mangs-av-gif-ter-nas
> abon-ne-mangs-av-gifts
>
> skid-elit
> skid-eli-ten
> skid-ex-pert
> skid-ex-per-ten
> skid-ex-per-tens
> skid-ex-per-ter
> skid-ex-per-t-erna
> skid-ex-per-t-er-nas
> skid-ex-per-t-ers
> skid-ex-perts
>
> trä-kols-el-den
> trä-kols-eld-ens
> trä-kon-struk-tion
> trä-kon-struk-tio-nen
> trä-kon-struk-tio-n-ens
> trä-kon-struk-tio-ner
> trä-kon-struk-tio-n-erna
> trä-kon-struk-tio-ner-nas
> trä-kon-struk-tio-n-ers
> trä-kon-struk-tions
> Trä-kumla
> Trä-kumlas
>
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to:
> users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
> Problems?
> https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
>

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

References:
[sv-users] Utskrift av nollvärden i Libreoffice CalcLars-Göran Hansson <lg@lgr.se>
Fwd: [sv-users] Utskrift av nollvärden i Libreoffice CalcLars-Göran Hansson <lg@lgr.se>
Fwd: [sv-users] Utskrift av nollvärden i Libreoffice CalcJohnny Rosenberg <gurus.knugum@gmail.com>
[sv-users] AvstavningsordlistaLennart <lennart@eml.cc>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.