Date: prev next · Thread: first prev next last


Den fre 16 aug. 2019 kl 13:17 skrev Lennart <lennart@eml.cc>:


Hej!
Undrar om det är någon som vet hur man gör en avstavningsordlista till
Libreoffice. Det finns ju redan en som Niklas Johansson har gjort, den är
bra och jag är inte ute efter att konkurrera med den. Men jag har gjort en
egen till ett tyskt officepaket (som inte har svensk avstavning) och som
jag gärna själv skulle vilja använda i Libreoffice. Det är ju där framtiden
är har jag förstått. Det är imponerande hur detta program har utvecklats de
senaste åren.

Min avstavningsordlista med avstavningsundantag är på 231 000 ord. Det är
en UTF 8 textfil (i Notepad++). Men jag har ingen aning om hur jag kan
omvandla den till en avstavningsordlista som fungerar i Libreoffice.
Tacksam för alla tips.


Tyvärr gick jag lite bet på den. Det som närmast liknar ett tips som jag
kan säga, men som jag antar att du kanske redan gjort, är att du laddar ner
den som redan finns och tittar hur den ser ut. Det är ju en oxt-fil som
installeras som ett tillägg. Öppnar du filen med din arkivhanterare ser du
att den består av ett antal filer och en mapp som heter META-INF.
En av filerna heter hyph_sv.dic. Om du öppnar den i den textredigerare ser
den ut så här (de första raderna), teckenkodning är ISO-8859-1, av någon
otroligt märklig anledning, UTF-8 borde ju vara självklart sedan åtminstone
15 år tillbaka:

ISO8859-1
LEFTHYPHENMIN 1
RIGHTHYPHENMIN 2
.a2bak
.2ab2a
.a1b
.a2bal
.a2ban
.a2bas
.a2be
.a2bi5e
.a2bi1li
.a4b4is
.a2b3it
.a2bl2
.a2bo
.ab1ol
.a2b5r
.2a2by
.a2c1
.ac2k4e
.a4ck1
.a2da
.a2de
.a5de1k2
.a2do
.a2d1s1
.a2fa
.a1f
.a2fic
.a2fr
.a4fy
.a2g1
.a1g2a
.a2g4d
.agnos3
.ag1n
.ag1no
.ag2or
.a1go
.ag3ra
.2ag1r2
.a2ha
.a1h
.ai4n
.2ai
.a4ja
.a2kad4
.a1k2a
.2a2ki
.ak3t2ri
⁝

Vet inte riktigt hur detta fungerar, men om du kommer på det kan du säkert
göra ett skript som översätter din lista till en LibreOffice-kompatibel
variant. Sedan återstår att studera de övriga filerna och se om man kan få
till dem på något sätt.

Min första tanke var att om man tar bort alla siffror får man ord kvar och
så kanske siffrorna indikerar något, exempelvis var orden ska avstavas, men
jag får inte ihop det, och det är inte många av dessa ord jag känner igen
som svenska ord heller, för övrigt. Kanske är jag inte tillräckligt
allmänbildad för att slänga mig med ord som afic, afr och afy, vad vet jag?

Exempelvis .a4ja, vad 17 skulle det betyda? Aja är förvisso ett ord, men
vad betyder 4 och varför är den placerad efter första förekomsten av a samt
vad gör punkten i början av raden? Mycket man skulle vilja veta där.

Spontant har jag svårt att se varför listan inte hellre borde se ut som din
lista, men jag antar att det är något lite mer avancerat som man inte
förstår innan man fått vederbörlig information om det…


Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg


Lennart Stagling

Listan ser ut så här, helt enkelt:

 abon-ne-mang
abon-ne-mang-en


Japp, så borde ju rimligen en avstavningsordlista se ut.


abon-ne-mang-ens
abon-ne-mang-et
abon-ne-mang-ets
abon-ne-mangs-av-gift
abon-ne-mangs-av-gif-ten
abon-ne-mangs-av-gif-tens
abon-ne-mangs-av-gif-ter
abon-ne-mangs-av-gif-ter-na
abon-ne-mangs-av-gif-ter-nas
abon-ne-mangs-av-gifts

skid-elit
skid-eli-ten
skid-ex-pert
skid-ex-per-ten
skid-ex-per-tens
skid-ex-per-ter
skid-ex-per-t-erna
skid-ex-per-t-er-nas
skid-ex-per-t-ers
skid-ex-perts

trä-kols-el-den
trä-kols-eld-ens
trä-kon-struk-tion
trä-kon-struk-tio-nen
trä-kon-struk-tio-n-ens
trä-kon-struk-tio-ner
trä-kon-struk-tio-n-erna
trä-kon-struk-tio-ner-nas
trä-kon-struk-tio-n-ers
trä-kon-struk-tions
Trä-kumla
Trä-kumlas

--
For unsubscribe instructions e-mail to:
users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems?
https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.