Date: prev next · Thread: first prev next last

Re: Fwd: Re: [sv-users] Utskrift av nollvärden i Libreoffice Calc


Ojojoj.... svarade till fel mottagare.
Såhär ska det vara!

Hej,

jag har en liten fundering:

I LO Calc gör jag formeln OM(A1+B1=0;"";A1+B1)

Detta ger tomma celler där värdet är 0.

Prova!

Ian
Den 2019-08-16 kl. 12:09, skrev Lars-Göran Hansson:
Svarade person också :-)
skickar till gruppen igen


Verkar vara när jag sparar i xls-format som felet uppstår, jag testade att spara i ods och då fungerade det. Måste tyvärr skicka filer i xls ibland då kunden inte har libreoffice utan excel.

Libre Office 6.2.6.2
Windows 10 pro

Den 2019-08-16 kl. 11:04, skrev Johnny Rosenberg:
Den fre 16 aug. 2019 kl 10:22 skrev Lars-Göran Hansson <lg@lgr.se <mailto:lg@lgr.se>>:

    Ingen som vet hur man gör?


Jag gjorde precis som du skrev och bocken förblev urbockad när jag öppnade filen igen, så jag kan inte se att det skulle vara något fel. Har du provat att uppgradera? Min version verkar ju funka i alla fall. Vilken version kör du?

LibreOffice 6.2.5.2
Manjaro Linux 18.0.4Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg    ------

    Jag har skapat en fakturamall där det finns en beräkning på varje
    rad i
    ca 20 rader typ E18 x G18, E19 x G19, E20 x G20 osv.
    Om man inte använder alla rader blir det ingen siffra i beloppsraden
    (har ställt in det i Verktyg - Alternativ - LibreOffice Calc -
    Visa och
    bockat ur Nollvärden)
    När jag inte heller vill ha nollorna utskrivna har jag ställt in
    det i
    Format - Sida - Blad - bockat ut Nollvärden även där

    MEN!!!! när jag sparat och stängt dokumentet och öppnar det igen
    så är
    nollorna tillbaka vid utskrift (bocken kommer tillbaka) men nollorna
    visas inte på skärmen så den första bocken ovan är fortfarande
    urbockad.

    Hur får jag bocken avseende utskrift att alltid vara urbockad??

    Lars-Göran Hansson

    --

    --     For unsubscribe instructions e-mail to:
    users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
    <mailto:users%2Bunsubscribe@sv.libreoffice.org>
    Problems?
https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
    Posting guidelines + more:
    https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
    List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
    Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy    --     For unsubscribe instructions e-mail to:
    users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
    <mailto:users%2Bunsubscribe@sv.libreoffice.org>
    Problems?
https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
    Posting guidelines + more:
    https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
    List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
    Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


---
This email has been checked for viruses by AVG.
https://www.avg.com

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.