Date: prev next · Thread: first prev next lastHej!
Undrar om det är någon som vet hur man gör en avstavningsordlista till Libreoffice. Det finns ju 
redan en som Niklas Johansson har gjort, den är bra och jag är inte ute efter att konkurrera med 
den. Men jag har gjort en egen till ett tyskt officepaket (som inte har svensk avstavning) och som 
jag gärna själv skulle vilja använda i Libreoffice. Det är ju där framtiden är har jag förstått. 
Det är imponerande hur detta program har utvecklats de senaste åren.

Min avstavningsordlista med avstavningsundantag är på 231 000 ord. Det är en UTF 8 textfil (i 
Notepad++). Men jag har ingen aning om hur jag kan omvandla den till en avstavningsordlista som 
fungerar i Libreoffice. 
Tacksam för alla tips.

Lennart Stagling

Listan ser ut så här, helt enkelt:

 abon-ne-mang
abon-ne-mang-en
abon-ne-mang-ens
abon-ne-mang-et
abon-ne-mang-ets
abon-ne-mangs-av-gift
abon-ne-mangs-av-gif-ten
abon-ne-mangs-av-gif-tens
abon-ne-mangs-av-gif-ter
abon-ne-mangs-av-gif-ter-na
abon-ne-mangs-av-gif-ter-nas
abon-ne-mangs-av-gifts

skid-elit
skid-eli-ten
skid-ex-pert
skid-ex-per-ten
skid-ex-per-tens
skid-ex-per-ter
skid-ex-per-t-erna
skid-ex-per-t-er-nas
skid-ex-per-t-ers
skid-ex-perts

trä-kols-el-den
trä-kols-eld-ens
trä-kon-struk-tion
trä-kon-struk-tio-nen
trä-kon-struk-tio-n-ens
trä-kon-struk-tio-ner
trä-kon-struk-tio-n-erna
trä-kon-struk-tio-ner-nas
trä-kon-struk-tio-n-ers
trä-kon-struk-tions
Trä-kumla
Trä-kumlas

-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.