Date: prev next · Thread: first prev next last


Jag har skapat en fakturamall där det finns en beräkning på varje rad i ca 20 rader typ E18 x G18, E19 x G19, E20 x G20 osv. Om man inte använder alla rader blir det ingen siffra i beloppsraden (har ställt in det i Verktyg - Alternativ - LibreOffice Calc - Visa och bockat ur Nollvärden) När jag inte heller vill ha nollorna utskrivna har jag ställt in det i Format - Sida - Blad - bockat ut Nollvärden även där

MEN!!!! när jag sparat och stängt dokumentet och öppnar det igen så är nollorna tillbaka vid utskrift (bocken kommer tillbaka) men nollorna visas inte på skärmen så den första bocken ovan är fortfarande urbockad.

Hur får jag bocken avseende utskrift att alltid vara urbockad??

Lars-Göran Hansson
--


--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.