Date: prev next · Thread: first prev next last

[sv-users] Re: [sv-users] Språk i sidpanel


Hoppsan, råkade visst svara privat igen… det var inte tanken.

Fattade inte att du menade själva öppningsfönstret. Brukar själv öppna
LibreOffice genom att klicka på något dokument.
men nu när jag öppnar öppningsfönstret, kan jag ändå konstatera att det är
på svenska, det också:
Öppna fil
Lagringstjänster
Senaste filer ▼
Mallar          ▼
Skapa:
Writer textdokument
Calc kalkylblad
och så vidare.

Jag kör version 6.2.1.2.

Är allt annat på svenska i ditt fall, alltså även LibreOffice Calc och
Writer, exempelvis?

Har du kontrollerat inställningarna i Verktyg → Alternativ … →
Språkinställningar → Språk?


Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg

Den mån 18 mars 2019 kl 19:28 skrev Gunnar Svärd <kersgun@gmail.com>:

Jag menar vänster sidopanel i öppningsfönstret. Det står: Open File,
Remote Files, Resent Files,Templates.. Writer Dokument, Calc …
Vänliga hälsningar
Gunnar Svärd

18 mars 2019 kl. 17:35 skrev Johnny Rosenberg <gurus.knugum@gmail.com>:

Den mån 18 mars 2019 kl 15:29 skrev Gunnar Svärd <kersgun@gmail.com>:

Hej!
Har installerat "libreoffice 6.2 Svensk" men sidpanelen är på engelska.
Kan jag ändra den så att de har svensk text och hur gör jag då.
Vänliga hälsningar
Gunnar


Menar du panelen på höger sida där du kan se formatmallar och lite annat?
V Min är i alla fall på svenska, till största delen i alla fall. Sedan
ligger väl översättningarna lite efter nu för tiden, så enstaka ord och
fraser är nog på engelska.


Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg


--
For unsubscribe instructions e-mail to:
users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems?
https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.