Date: prev next · Thread: first prev next last


Den 11 november 2012 12:14 skrev Lars Nyqvist <senetgbg@yahoo.se>:

Ja, det är inget fel på distributionen från LibreOfficedistributionen för
v3.6.3 för Linux Mint 13. Kör jag alla 3 installationsförfarandena så
fungerar det. Däremot stämmer inte förfarandet enligt anvisningarna
förmodligen för att programpaketet fanns installerat när anvisningen skrevs.

Jag är osäker om installationsförfarandet skrevs om i min dator. Var
hämtas LibreOffice när jag ber om en uppdatering innifrån programmet eller
när jag blir ombedd att uppdatera Mint? Jag är obekant med
Linux/Ubuntu/Mint. Kan ni ge mig ett tips om var en novis kan finna
information om detta?
--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems?
http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


Läs om LibreOffice och Ubuntu här: https://wiki.ubuntu.com/LibreOffice
Mints LibO hämtas från Ubuntus förråd.
Om du inte upplever problem med LibO från förrådet tycker jag att du ska
köra på den istället för att installera från .deb-filer. Det innebär extra
arbete och att man vet en del om hur pakethanteraren fungerar.
Linuxdistributioner har sina förråd just för att man ska slippa installera
lösa programfiler.

-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.