Date: prev next · Thread: first prev next last


Jag kör Linux Mint 13 x86 installerad från en LiveDvd. Installationen där av Libreoffice har inte 
hjälpen på svenska. Menyer mm har svensk text efter "lokaliseringen". Jag försöte därför mig på 
3.6.3 enl http://sv.libreoffice.org/ladda-ner-libreoffice/?type=deb-x86&lang=sv&version=3.6.3 och 
uppackning à la http://sv.libreoffice.org/ladda-ner-libreoffice/installationsguide/linux/ (gäller 
för v3.4.6). Jag finner ingen fil men "install" efter uppackning med Caja. Hur löser jag detta?

Första gången jag använder detta forum. Det blev fel i avsändningen när jag svarade på kvittensen 
att jag ville vara med. Hoppas detta går fram och att någon vet svaret.

 
Med vänlig hälsning
Lars N
-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.