Date: prev next · Thread: first prev next last


Den 5 november 2012 23:17 skrev Lars Nyqvist <senetgbg@yahoo.se>:
Tack, Jonny!
Jag hittade denna länk 
http://wiki.documentfoundation.org/Installing_LibreOffice_on_Linux#Should_I_uninstall_the_LibreOffice_that_comes_with_my_Distro.3F

Installationsförfarandet har ändrats. Vet du hur man avlägsnar dokumentet eller rättar dess 
titel? jag har kommit vidare men det verkar som något går snett. Efter att pakethanteraren gått 
igång så händer det inte så mycker synligt. Jag har startat om processen några gånger men efter 
ett tag så flyttar sig inte muspekaren trots att cpuaktiviteten är låg. Det pågår aktiviteter 
till disken hela tiden. Något har startats att ritas upp på skärmen men det har inte gått till 
slut. Jag har filhanteraren i ett mycket litet fönster för att ett eventuellt "sudo" skulle 
döljas bakom programfönstret.

Jag har raderat i terminalen med libreoffice?. Jag fortsatte med att starta direkt från 
pakethanteraren GDbi 0.8.5build1 men den begrep jag inte hur man hanterade. Istället gick jag 
till terminalen och körde sudo dpkg -i *.deb. Den gick igenom utan felmeddelande men jag kunde 
inte starta programmet med $libreoffice. Fel utskriften var att programmet inte var installert 
utan man skulle köra sudo agt-get install libreoffice-common. Detta har jag inte vågat att testa 
innan jag vet vad kommandot gör.

Jag tror att du startar med kommandot libreoffice3.6 eller liknande.
Om du installerade skrivbordsintegrationen, ska ikoner hamna på
lämpliga ställen, vad nu det innebär i Mint, det vet du bättre än jag.
Du installerar skrivbordsintegrationen efter att ha installerat
huvudprogrammet, som du installerade från en mapp som heter
/någonting/DEBS. I denna mapp finns mappen desktop-integration. Du går
dit (cd desktop-integration – troligen räcker det att skriva cd ↹, där
↹ är TAB-tangenten, eftersom det inte finns några andra mappar i
mappen) och skriver sedan:
sudo dpkg -i *
Eftersom det bara finns en fil räcker det med * som filnamn. Man
behöver alltså inte larva sig med *.* i Linux – det är bara DOS och
Windows, om ens de, som kräver sådana dumheter. Likaså tidigare, när
fler filer fanns, räcker det med *deb. Det hade till och med räckt med
*b, eftersom det enda som inte var en deb-fil i mappen ifråga var en
mapp som inte slutar på b. En punkt i Linux-filnamn (samma sak med
Unix och så vidare) betyder inte något mer än exempelvis ett f eller
ett r. Dock är det ju allmän praxis att använda punkt före
filändelsen, även om inte ens filändelsen egentligen behövs (undantag
finns), men kan vara bra så att man själv lättare kan se vad det är
för typer av filer man håller på med.


Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg
ジョニー・ローゼンバーグ


 mappen DesktopIntegration eller om den heter
Med vänlig hälsning
Lars N


________________________________
 Från: Johnny Rosenberg <gurus.knugum@gmail.com>
Till: users@sv.libreoffice.org
Skickat: måndag, 5 november 2012 19:29
Ämne: Fwd: [sv-users] v3.6.3 ingen installationsfil i Linuxdistributionen

Jag råkade visst skicka mitt svar direkt till avsändaren och inte via
listan, så jag lär väl vidarebefordra det hela till listan då; hoppas
jag vidarebefordrade till rätt lista:


---------- Vidarebefordrat meddelande ----------
Från: Johnny Rosenberg <gurus.knugum@gmail.com>
Datum: 5 november 2012 19:21
Ämne: Re: [sv-users] v3.6.3 ingen installationsfil i Linuxdistributionen
Till: Lars Nyqvist <senetgbg@yahoo.se>


Den 5 november 2012 17:04 skrev Lars Nyqvist <senetgbg@yahoo.se>:
Jag kör Linux Mint 13 x86 installerad från en LiveDvd. Installationen där av Libreoffice har 
inte hjälpen på svenska. Menyer mm har svensk text efter "lokaliseringen". Jag försöte därför 
mig på 3.6.3 enl 
http://sv.libreoffice.org/ladda-ner-libreoffice/?type=deb-x86&lang=sv&version=3.6.3 och 
uppackning à la http://sv.libreoffice.org/ladda-ner-libreoffice/installationsguide/linux/ 
(gäller för v3.4.6).
Jag finner ingen fil men "install" efter uppackning med Caja. Hur löser jag detta?

Kör Ubuntu själv, har inte kört Mint mer än att jag testat det från
någon Live-CD för några år sedan, men efter lite Googlande finner jag
att Caja verkar vara Mints motsvarighet till Nautilus, alltså en
filhanterare.
Du har alltså laddat ner de tre filerna på
http://sv.libreoffice.org/ladda-ner-libreoffice/?type=deb-x86&lang=sv&version=3.6.3
eller valde du bara själva språkfilen?

Jag TROR inte att du kan blanda den ”riktiga” LibreOffice-versionen
med Mint-versionen hur som helst, så om jag får gissa så lär du först
ta bort din existerande LibreOffice helt. Hur man gör det i Mint vet
jag inte, men antagligen öppnar du din pakethanterare eller din
programcentral, söker upp allt som heter något med ”LibreOffice” och
avinstallerar det. Troligen kan du också göra det i terminalen (mycket
enklare, eller åtminstone betydligt snabbare), genom att följa
”Terminalbaserad avinstallation” på
http://sv.libreoffice.org/ladda-ner-libreoffice/installationsguide/linux/.
Denna hittar du nästan längst ner på sidan. Det är under
”Ubuntu/Debian” du ska läsa i ditt fall.

Sedan installerar du i tur och ordning: Huvudprogrammet,
skrivbordsintegration, svensk översättning och till sist svensk hjälp.
Någon ”installationsfil” finns inte om du med installationsfil menar
en fil som heter någonting.install, install.någonting eller liknande.
Installationsfilerna (de är ganska många) är de som heter
någonting.deb. På
http://sv.libreoffice.org/ladda-ner-libreoffice/installationsguide/linux/
framgår det hur du ska göra, så jag är lite osäker på vad det är som
går snett i ditt fall.

Kan du försöka förklara exakt vad du gör, vad du försöker åstadkomma,
vilka punkter du följer i instruktionerna och var det går snett (och
på vilket sätt) så underlättar det nog. Det är jag som skrivit
instruktionen (baserad på, men inte direktöversatt från, motsvarande
engelska sida). Är det något som inte stämmer med instruktionerna är
det bra om jag, eller någon av annan med möjlighet att göra ändringar
på sidan, får reda på detta så att vederbörliga rättningar kan
genomföras. Sidan skrev när 3.4.6 var den senaste stabila versionen av
LibreOffice, men vad jag vet har inte installationsförfarandet ändrats
sedan dess.Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg
ジョニー・ローゼンバーグFörsta gången jag använder detta forum. Det blev fel i avsändningen när jag svarade på 
kvittensen att jag ville vara med. Hoppas detta går fram och att någon vet svaret.

Det gick i alla fall fram till mig… Men det gick via listan, så det
blev nog rätt.Med vänlig hälsning
Lars N
--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.