Date: prev next · Thread: first prev next last


Testade att flytta listen med teckningsverktygsfältet till vänster från läget under ritytan. Det 
gick bra men nu finns inget hantag synligt så jag kan flytta tillbaka listen. Det ligger 
förmodligen dolt överst i listen men jag klurar inte ut hur jag kan dra ner den för att komma åt 
handtaget.

Jag klickade på "fler" för att komma åt ikoner som inte ryms i den lodräta visningen. Efter det 
sitter listen där. Finns det något ställe där man kan ange var listen ska visas? Jag har prövat med 
att bocka av och i Visa > Verktygsrader > Teckning utan framgång.
-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.