Date: prev next · Thread: first prev next last


Den 11 november 2012 12:38 skrev Lars Nyqvist <senetgbg@yahoo.se>:

Testade att flytta listen med teckningsverktygsfältet till vänster från
läget under ritytan. Det gick bra men nu finns inget hantag synligt så jag
kan flytta tillbaka listen. Det ligger förmodligen dolt överst i listen men
jag klurar inte ut hur jag kan dra ner den för att komma åt handtaget.

Jag klickade på "fler" för att komma åt ikoner som inte ryms i den lodräta
visningen. Efter det sitter listen där. Finns det något ställe där man kan
ange var listen ska visas? Jag har prövat med att bocka av och i Visa >
Verktygsrader > Teckning utan framgång.
--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems?
http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


Kan inte återskapa detta. Kan du inte klicka högst upp på verktygslisten
och dra den rätt?
Om inget annat hjälper kan du återställa LibO genom att gå in i den dolda
mappen .config i din hemmapp och döpa om/radera mappen libreoffice. Stäng
och starta om LibO. Då blir allt som det var då programmet var
nyinstallerat. Nackdelen är att alla modifieringar du gjort försvinner. Om
du döper om mappen kan du lyfta över undermappar en och en tills du stöter
på felet och rädda inställningar.

-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.