Date: prev next · Thread: first prev next last


Hej!
Tack för de svar jag tidigare fått, det förklarade en hel del.
Dock stöter jag fortfarande på problem.
Försöker beskriva några av dessa nedan.
________________________________

Markerar område A3 - E 1259 på flik "G"
Lägger till formateringen OM(ELLER(G.$A3="x";G.$A3="X")) ... rödtext
Det fungerar

Markerar område I3 - S1259 på samma flik
Lägger till samma formatering
OM(ELLER(G.$A3="x";G.$A3="X")) .... rödtext
Det fungerar inte.

Tittar jag på formateringen i Cell K8
Står det OM(ELLER(G.$A#REF!="x";G.$A#REF!="X"))

Men om cellen då ändras till OM(ELLER(G.$A8="x";G.$A8="X"))
Då fungerar det.

Verkar inte spela någon roll om jag har tabellnamnet med eller inte.
(fick problem att skriva tabellnamnet "N-O" - hur man nu gör det)
och knappade bara in cellnamnen .OM(ELLER($A3="x";$A3="X")) .... rödtext
Men samma problem som ovan uppstod.
______________________________________________________________

Har försökt markera flera flikar för att fylla i samma formel i dessa.
Men detta är "spektakulärt" (blir osäker på vad som egentligen inträffar)
______________________________________________________________

Kopierade ett antal celler från dok1 till dok2 (från några olika flikar)
Trodde att den villkorliga formateringen skulle följa med i kopieringen.
och det gjorde den i någon mening, men jag kunde inte se att villkoren fungerade. Under "Format / Villkorlig formatering / Villkorlig formatering" hittade jag inget villkor Men under "Format / Villkorlig formatering / Hantera" fanns många områden och kriterier.

Försökte jag lägga till ett villkor fungerade inte villkoret efter mitt önskemål.

När alla villkor i villkorshanteringen togs bort, började de "nya" villkoren som jag lade till att fungera som önskat.
______________________________________________________________

Till "alla" celler i en tabell skall villkoret OM(ELLER($A3="x";$A3="X"))...Röd bakgrund kopplas.
Detta fungerar bra om ytan markeras och villkoret.anges.

Men kolumnerna F och G skall kompletteras med ytterligare två andra villkor.
Det går tydligen inte att Markera kolumn F och lägga till ett extra villkor för denna kolumn. Trots att jag endast markerat en kolumn, kommer.det nya villkoret tydligen att påverka hela dokumentet.

Enda möjligheten, som jag ser, är att definiera (i detta fall) 4st fält och ange de villkor som gäller för respektive fält.
(får se om det fungerar)
_______________________________________________________________

I rutan "Format / Villkorlig formatering / Hantera" ser man hur stora fälten är och man kan ändra på villkoret.
Finns det någon möjlighet att ändra hur många celler som villkoret tillhör?
eller är enda möjligheten att "börja om" med att markera osv.?
______________________________________________________________

Trots att man inte hittar något format under "Format / Villkorlig formatering / Hantera" Går det att hitta "Villkorligt formaterade" celler. (Trodde att alla villkor visades under "hantera")
______________________________________________________________


Administrera Cellformatmall:
Ställer jag musen över formatmallen efter "Länkad med" kommer följande meddelande "Välj en befintlig formatmall som du vill basera den nya formatmallen på, eller välj ingen och definiera en egen formatmall."
Hur väljer jag "ingen"?
______________________________________________________________

Om ni visste hur glad jag är av denna grupp!
Vilket stöd!

//Jan

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.