Date: prev next · Thread: first prev next last


Hej igen

Hinner bara svara på lite... nu...

Jan Öhman skrev 2012-10-31 15:54:
Hej!
Tack för de svar jag tidigare fått, det förklarade en hel del.
Dock stöter jag fortfarande på problem.
Försöker beskriva några av dessa nedan.
________________________________

Markerar område A3 - E 1259 på flik "G"
Lägger till formateringen OM(ELLER(G.$A3="x";G.$A3="X")) ... rödtext
Det fungerar

Markerar område I3 - S1259 på samma flik
Lägger till samma formatering
OM(ELLER(G.$A3="x";G.$A3="X")) .... rödtext
Det fungerar inte.

Tittar jag på formateringen i Cell K8
Står det OM(ELLER(G.$A#REF!="x";G.$A#REF!="X"))
Jag skulle gissa på att du markerat området nedifrån och upp. När du gör det så ligger fokus på den nedersta cellen. Därmed så ska formeln vara relativ den cell från vilken du börjat att markera området. Började du exempelvis i S1259 borde formeln vara OM(ELLER(G.$A1259="x";G.$1259="X")).

/Niklas


--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.