Date: prev next · Thread: first prev next last


Det är det så är lite "olyckligt". Jag tror att du måste ersätta det stora området med mindre områden som utesluter celler du inte vill ha med. Observera att jag kan ha fel här och i mitt tidigare antagande.

Det har skett en del utveckling häromkring varför det mycket väl kan finnas buggar. Skulle vara intressant om vi kan få fram ett scenario där du får effekten du beskriver nedan. Antar att du inte vill lägga ut det dokumentet du arbetar på nu?

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson

Jan Öhman skrev 2012-10-31 17:03:
Hej!

Tack för svaret!
Kan vara så "en cell kan inte både tillhöra ett villkorsområde och ha ett eget separat villkor"
Men hur plockar man bort cellen från området?

Jag försökte rensa bort all "villkorlig formatering" (vilket jag uppenbart inte lyckas med) Direkt jag skriver ett nytt villkor verkar det gälla på ett tidigare område.

//Jan

Niklas Johansson skrev 2012-10-31 16:56:
Ok vi tar det här meddelandet först då (kortare svar) ;)

Jan Öhman skrev 2012-10-31 16:40:
Hej!
Det är något jag inte förstår!

Försökte rensa hela tabellen på alla villkorliga formateringar.
Dels genom att radera alla villkor från "Format / Villkorlig formatering / Hantera" men även radera alla formatmallar.
Försökte söka efter annan formatering men hittade inte några.

Började på nytt genom att
- Markera A3 - E5437
- Lägga till ett villkor (OM(ELLER(Mattias.$A3="x";Mattias.$A3="X")) ... Röd bakgrund.

Allt OK! utom att även alla andra celler, nu hade fått samma villkor.
Dvs. tittar jag på villkoret för cell J5397 (utanför ovanstående område) är villkoret samma som för A5397 (inom området).

Skriver jag ett format för en cell kommer det att påverka alla andra - oavsett.
Är det fel att koppla villkoren med "Standard"?

Ok inte helt lätt att uttrycka sig här. Jag är inte själv helt säker på det här, men min uppfattning är att en cell kan inte både tillhöra ett villkorsområde och ha ett eget separat villkor. I så fall tror jag att du måste ta bort den cellen från området och skriva in motsvarande villkor för denna cell. Därför är Hantera områden väldigt användbar. Sedan får man planera noggrant. ;)

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.