Date: prev next · Thread: first prev next last


Hej!
Det är något jag inte förstår!

Försökte rensa hela tabellen på alla villkorliga formateringar.
Dels genom att radera alla villkor från "Format / Villkorlig formatering / Hantera" men även radera alla formatmallar.
Försökte söka efter annan formatering men hittade inte några.

Började på nytt genom att
- Markera A3 - E5437
- Lägga till ett villkor (OM(ELLER(Mattias.$A3="x";Mattias.$A3="X")) ... Röd bakgrund.

Allt OK! utom att även alla andra celler, nu hade fått samma villkor.
Dvs. tittar jag på villkoret för cell J5397 (utanför ovanstående område) är villkoret samma som för A5397 (inom området).

Skriver jag ett format för en cell kommer det att påverka alla andra - oavsett.
Är det fel att koppla villkoren med "Standard"?

//Jan

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.