Date: prev next · Thread: first prev next last


Hej
Som jag känner det just nu är det stora problemet att kunna "radera" all villkorlig formatering så det går att "börja om" på ett nytt sätt. (Vilket jag misslyckats med. Kanske det bästa sättet är att exportera filen till CSV-format och sedan importera samma fil.)
Ett tips jag hittade är att i den cell du vill ta bort ett villkorligt format, tryck Delete. I dialogen som kommer upp väljer du att bara kryssa i format. Yey, det villkorliga formatet är borta. Ok du förlorar även annan formatering i cellen men du förlorar inte lika mycket som om du exporterar till CSV.

Jag upptäckte även att du på detta sätt kan ta bort en enstaka cell från ett område så att du kan lägga till ett nytt/anpassat villkor för denna cell.

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.