Date: prev next · Thread: first prev next last


Hej!
Detta med Villkorlig formatering håller på att knäcka mitt förtroende för LO. Det är nästan inget som fungerar - efter ett tag..... (har hållit på flera timmar för att försöka förstå vad som händer eller inte händer.)


Kan ta senaste exemplet
1.
Skapade ett helt nytt kalkylblad i LO med ett 10-tal tabeller.
Varje tabell innehåller ca 500-2500 rader och 20-tal kolumner.
Detta var inget större problem.

2.
Nästa steg blev att om en cell i en kolumn saknade ett värde, ville jag att bakgrunden i den cellen skulle bli röd.
- Skapade en formatmall med röd bakgrund.
- Markerade alla celler i kolumnen som skulle få denna villkorliga formatering och skrev in formeln. - Gjorde en villkorlig formatering med följande formel .: "Cellvärdet är lika med (tomt)" välj röd bakgrund.
Även detta verkar fungera.

3.
Ytterligare en kolumn skulle få en villkorlig formatering.
- Skapade en formatmall med röd fet text och orange bakgrund.
- Markerade alla celler i kolumnen som skulle få denna villkorliga formatering och skrev in formeln. - Gjorde en villkorlig formatering med följande formel .: "Cellvärdet är lika med 0" välj röd text och orange bakgrund.
Här vet jag inte om jag tolkar allt rätt.
Om cellen är "tom" är den inte "noll" och borde inte ändra bakgrundsfärg, men det får jag.
(vilket medförde att jag måste selektera bort dessa celler manuellt)


4.
Nu kom jag på att om det finns ett "x" eller "X" i första kolumnen, skall alla kolumnerna få t.ex. röd bakgrund (eller möjligen blå -har inte bestämt) - Till en början tänkte jag nyttja den befintliga formatmallen "röd bakgrund" - Skrev en formel i cellen A3 [Formeln är OM(ELLER(A3="x";A3="X")) Röd bakgrund]
Den verkar fungera
Tänkte testa att få cell A4 till A1798 att få samma villkorliga formatering
Detta lyckades inte genom att först markera cell A4 till A1789 och sedan skriva in "Formeln är OM(ELLER(A4="x";A4="X")) Röd bakgrund" Formeln kom inte in i cellerna eller aktiverades inte eller helt enkelt fungerade inte. (inget inträffade med "x" i första kolumnen. När jag kopierade cell A3 till A4 - A1789 verkar det ha fungerat. (men då fick jag en villkorlig formatering för varje enskild cell.)
Ok det fungerade alla fall!

5. Även de övriga kolumnerna skulle få ta del av samma formel.
Markerade flera kolumner och B3 till E1789
Skrev in formeln [ Formeln är OM(ELLER(A3="x";A3="X")) Röd bakgrund ]

Nu börjar problemen
Formeln i B3 ändras om jag ändrar formeln i C3.

Har inte koll på läget längre...
Det händer bara en massa som jag inte tänkte skulle hända...
Ett problem kan vara att tabellen/fliken heter "A" vilket medförde att även namnet på fliken måste anges osv...,

//Jan

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.