Date: prev next · Thread: first prev next last


Installerade hjälpfilen (Hade glömt det på denna dator)
Nu blev det bättre :-)
Tack!
//Jan
Niklas Johansson skrev 2012-10-28 16:47:
Hej Jan

http://sv.libreoffice.org/ladda-ner-libreoffice/installationsguide/installera-libreoffice-under-windows/

Bläddra ner till rubriken Installera hjälpfiler.

/Niklas

Den söndagen den 28:e oktober 2012 skrev Jan Öhman:

  Hej!
  Försöker göra en villkorlig formatering. Om de förta två tecknen
  innehåller bokstäverna GT vill jag att bakgrunden ska ändra färg

  Har problem med hur man hittar manualen till LibreOffice
  Klickar på "F1" och kommer till någon form av Libreoffice hemsida
  (Online).

  Men sedan... Var hittar man tex, beskrivning av instruktioner?
  (t.ex. OM(VÄNSTER(GT,2) hur detta nu ska beskrivas

  Här tyckte jag att "OpenOffice" med inbyggd manual fungerade
  bättre....

  //Jan

-- For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
  Problems?
  http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
  Posting guidelines + more:
  http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
  List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
  All messages sent to this list will be publicly archived and
  cannot be deleted--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.