Date: prev next · Thread: first prev next last


Hej Jan
3.
Ytterligare en kolumn skulle få en villkorlig formatering.
- Skapade en formatmall med röd fet text och orange bakgrund.
- Markerade alla celler i kolumnen som skulle få denna villkorliga formatering och skrev in formeln. - Gjorde en villkorlig formatering med följande formel .: "Cellvärdet är lika med 0" välj röd text och orange bakgrund.
Här vet jag inte om jag tolkar allt rätt.
Om cellen är "tom" är den inte "noll" och borde inte ändra bakgrundsfärg, men det får jag.
(vilket medförde att jag måste selektera bort dessa celler manuellt)

Om en cell är tom så har den ett värde som är 0.

4.
Nu kom jag på att om det finns ett "x" eller "X" i första kolumnen, skall alla kolumnerna få t.ex. röd bakgrund (eller möjligen blå -har inte bestämt) - Till en början tänkte jag nyttja den befintliga formatmallen "röd bakgrund" - Skrev en formel i cellen A3 [Formeln är OM(ELLER(A3="x";A3="X")) Röd bakgrund]
Den verkar fungera
Tänkte testa att få cell A4 till A1798 att få samma villkorliga formatering Detta lyckades inte genom att först markera cell A4 till A1789 och sedan skriva in "Formeln är OM(ELLER(A4="x";A4="X")) Röd bakgrund" Formeln kom inte in i cellerna eller aktiverades inte eller helt enkelt fungerade inte. (inget inträffade med "x" i första kolumnen. När jag kopierade cell A3 till A4 - A1789 verkar det ha fungerat. (men då fick jag en villkorlig formatering för varje enskild cell.)
Ok det fungerade alla fall!
En liten kommentar. Jag har sett att när du lägger till en villkorlig formatering för ett område så kan du behöva skriva in ett värde i någon av dessa celler som får dessa att uppdateras, i detta fall skriva in eller ta bort ett x från en cell i området. Personligen hade jag även öppnat dialogen Hantera villkor och tagit bort villkoret på cellen A3 innan jag lade till ett villkor för området A3-A1789. Anledningen till detta är för att göra det enklare att överblicka vilka villkorliga formateringar du har i dokumentet och hur de är applicerade.

5. Även de övriga kolumnerna skulle få ta del av samma formel.
Markerade flera kolumner och B3 till E1789
Skrev in formeln [ Formeln är OM(ELLER(A3="x";A3="X")) Röd bakgrund ]

Hmm... skrev du fel här? I detta fall skulle B3 bli röd om A3 innehåller ett x, C3 bli röd ifall B3 innehåller ett x osv. tveksam till att detta var vad du ville uppnå, eller?

Nu börjar problemen
Formeln i B3 ändras om jag ändrar formeln i C3.
Om du har ett villkorligt format för ett område och går in och ändrar detta någonstans så kommer detta att uppdateras för hela området. Så är det tänkt att fungera. Funderar på ifall du tänkt att använda formeln
OM(ELLER($A3="x";$A3="X"))
Detta skulle göra cellerna i kolumnerna B-E röda ifall du skrev x i A-cellen.

Har inte koll på läget längre...
Det händer bara en massa som jag inte tänkte skulle hända...
Ett problem kan vara att tabellen/fliken heter "A" vilket medförde att även namnet på fliken måste anges osv...,
Tror inte detta ska spela någon roll.

Jag hoppas att jag inte bara har rört till det ännu mer för dig. Jag måste erkänna att jag inte riktigt vet hur du ska lyckas skilja på en cell med 0 och en tom cell men i övrigt är jag övertygad om att det går att få ordning på det du önskar göra. Om du vill så kan vi titta på det tillsammans någon gång över ett webbmöte.

/Niklas

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.