Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Hi Kees,

Kees Kriek wrote on 6/15/19 3:38 PM:

Nu zijn de meningen verdeeld over de term inbedden. Velen vinden
waarschijnlijk insluiten mooier. Vooral omdat de overgang vanuit MS-Word
eenvoudiger is, omdat daar ook over insluiten wordt gesproken. Nu is het zo
dat de kreet inbedden vaak voorkomt in de gebruikersinterface, de Help en
de handleidingen.

Nu vinden we het op zich geen probleem om dit aan te passen, maar willen
dan wel weten of dit wenselijk is.

Fijn dat je het ter sprake brengt. Ik sluit me aan bij de anderen:
Insluiten. Volgens mij heb ik bij vertalen ook wel eens mee zitten
worstelen. Het lijkt me - retrospectief ;) - dat inbedden een half
Anglicisme is, verwant aan het 'embedden'.

vr. groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.