Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


insluiten alstublieft
Dick

Op za 15 jun. 2019 om 15:44 schreef Kees Kriek <kees538@gmail.com>:

Allen

Als je in LibreOffice een afbeelding invoegt kun je kiezen tussen koppelen
of inbedden. Bij koppelen voeg je alleen een verwijzing naar een
afbeeldingsbestand in en bij inbedden plaats je de afbeelding daadwerkelijk
in het document.
Nu zijn de meningen verdeeld over de term inbedden. Velen vinden
waarschijnlijk insluiten mooier. Vooral omdat de overgang vanuit MS-Word
eenvoudiger is, omdat daar ook over insluiten wordt gesproken. Nu is het zo
dat de kreet inbedden vaak voorkomt in de gebruikersinterface, de Help en
de handleidingen.

Nu vinden we het op zich geen probleem om dit aan te passen, maar willen
dan wel weten of dit wenselijk is.

Graag hoor ik je mening of inbedden vervangen moet worden door insluiten.

Met vriendelijke groet,
Kees

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy-- 
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.