Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Hi Kees, *,

Kees Kriek wrote on 6/16/19 7:01 AM:
Als eerste bedankt voor jullie inbreng.
Maar zoals Cor al schreef maakt het er niet gemakkelijker op.
De voorstanders van inbedden hebben hele goede argumenten, maar dat hebben
de voorstanders van insluiten ook.
Kortom, ik weet het even niet.

Die Hans ook altijd ;))

Daarom zou mijn voorstel zijn het dan maar zo te laten. Inbedden dus.

Even doordenken. Wat denk je van mijn opmerking over het gebruik op
andere plaatsen, werpt dat mogelijk ander licht op deze kwestie?

vr. groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.