Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Hoi Hans,

hdv@gmail wrote on 6/15/19 11:16 PM:
Yep, ik leef nog...  ;-)

Oh top, dan kijk ik gelijk of het tijd is mijn mening te toetsen ;)

Puur taaltechnisch verdient inbedden de voorkeur. Hoewel archaïsch is het een
correct Nederlands woord en toch niet een Anglicisme. Qua betekenis past het
exact bij datgene wat hier bedoeld wordt, namelijk "iets opnemen in een groter
geheel".

In mijn ervaring past het past een bouwkundige actie, waarbij je iets in
beton inbed of zo.
Maar goed, dat sluit niet uit dat je het ook voor een afbeelding/bestand
in een ander document gebruikt.

Het mogelijke probleem met insluiten is dat het een andere betekenis
kan hebben in de zin van iemand in het cachot opsluiten. Insluiten heeft
uiteraard ook een betekenis die dicht bij inbedden komt, maar dan hebben we het
veel meer over "iets ergens in doen" ipv "iets ergens in opnemen".

Maar uiteraard zijn dicht slechts mijn interpretaties van onze taal.

Je maakt het maar weer ingewikkeld ;)
Zeer gewaardeerd natuurlijk :)

h groet - Cor


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.