Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index    
Waarom niet gewoon 'invoegen'?Groet,Paul Strucks

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: Kees Kriek <kees538@gmail.com> 
Datum: 15-06-2019  15:38  (GMT+01:00) 
Aan: discuss@nl.libreoffice.org, NL_LibreOffice_Users <users@nl.libreoffice.org> 
Onderwerp: [nl-users] inbedden of insluiten 

AllenAls je in LibreOffice een afbeelding invoegt kun je kiezen tussen koppelenof inbedden. Bij 
koppelen voeg je alleen een verwijzing naar eenafbeeldingsbestand in en bij inbedden plaats je de 
afbeelding daadwerkelijkin het document.Nu zijn de meningen verdeeld over de term inbedden. Velen 
vindenwaarschijnlijk insluiten mooier. Vooral omdat de overgang vanuit MS-Wordeenvoudiger is, omdat 
daar ook over insluiten wordt gesproken. Nu is het zodat de kreet inbedden vaak voorkomt in de 
gebruikersinterface, de Help ende handleidingen.Nu vinden we het op zich geen probleem om dit aan 
te passen, maar willendan wel weten of dit wenselijk is.Graag hoor ik je mening of inbedden 
vervangen moet worden door insluiten.Met vriendelijke groet,Kees-- Unsubscribe instructions: E-mail 
to users+unsubscribe@nl.libreoffice.orgPosting guidelines + more: 
https://wiki.documentfoundation.org/NetiquetteList archive: 
https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/Privacy Policy: 
https://www.documentfoundation.org/privacy
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.