Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Beste Hubertus

Zoals hiervoor al een aantal keer is gemeld is er GEEN internet nodig voor
het oproepen van de Help.
De lokaal geïnstalleerde Help wordt alleen getoond via de webbrowser.
En die werkt ook als er geen internet is.

Groeten, Kees

Op ma 22 okt. 2018 om 09:11 schreef Hubertus <hubertus.verdonck@telenet.be>:

Beste allenAls de helpteksten die je nodig hebt niet bereikbaar zijn wegens
   geen internet kan het m.i. alleen maar frustratie oproepen i.p.v.
   de nodige hulpMensen gaan er maar al te vaak van uit dat er overal
en altijd
   internet beschikbaar is.Zover zijn we nog steeds niet.Jammer maar
helaas.Hubertus (Bert) Verdonck
Hildering 702290 Vorselaar0479993298
Op 21/10/2018 om 12:54 schreef Alex
   Plantema:
Op zondag 21
   oktober 2018 12:25 schreefh.vdburg@hccnet.nl:Allen,-----Oorspronkelijk
bericht-----Van: Kees Kriekkees538@gmail.comVerzonden: zondag 21 oktober
2018 08:53Aan: NL_LibreOffice_Usersusers@nl.libreoffice.orgOnderwerp:
[nl-users] Geïnstalleerde Help wordt nu via browser
    getoondIk kwam tot de ontdekking dat als je de Help in LibreOffice
    opent(F1) dat dit via de webbrowser getoond wordt.Eerst dacht ik
dat het een fout was en dat de ik de online Help
    kreegterwijl ik toch de Help geïnstalleerd had.Na wat navragen
blijkt dat vanaf versie 6.1 de geïnstalleerde
    Helpvia de browser wordt getoond.Je kunt het zien, omdat in de
adresbalk van de browser het adres
    naarde lokale mapstructuur verwijst.Met vriendelijke groet,KeesJe
zal maar ergens zijn waar niet de
    beschikking is over internet danzal je het dus zonder de
helpfunctie moeten doen. Kan nog nietaangeven of ik dit een verbetering
vind of niet.Met vriendelijke groet,Henk van der BurgVoor een locale
mapstructuur heb je geen internet nodig, wel een
   browser.Alex.
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.