Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Klopt, je hebt geen internet nodig.
De lokale Help wordt via de browser getoond.

Groeten, Kees

Op zo 21 okt. 2018 12:55 schreef Alex Plantema <alex.plantema@xs4all.nl>:

Op zondag 21 oktober 2018 12:25 schreef h.vdburg@hccnet.nl:

Allen,

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Kees Kriek <kees538@gmail.com>
Verzonden: zondag 21 oktober 2018 08:53
Aan: NL_LibreOffice_Users <users@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: [nl-users] Geïnstalleerde Help wordt nu via browser getoond

Ik kwam tot de ontdekking dat als je de Help in LibreOffice opent
(F1) dat dit via de webbrowser getoond wordt.
Eerst dacht ik dat het een fout was en dat de ik de online Help kreeg
terwijl ik toch de Help geïnstalleerd had.
Na wat navragen blijkt dat vanaf versie 6.1 de geïnstalleerde Help
via de browser wordt getoond.
Je kunt het zien, omdat in de adresbalk van de browser het adres naar
de lokale mapstructuur verwijst.

Met vriendelijke groet,
Kees

Je zal maar ergens zijn waar niet de beschikking is over internet dan
zal  je het dus zonder de helpfunctie moeten doen. Kan nog niet
aangeven of ik dit een verbetering vind of niet.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

Voor een locale mapstructuur heb je geen internet nodig, wel een browser.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.