Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Beste allenAls de helpteksten die je nodig hebt niet bereikbaar zijn wegens
   geen internet kan het m.i. alleen maar frustratie oproepen i.p.v.
   de nodige hulpMensen gaan er maar al te vaak van uit dat er overal en altijd
   internet beschikbaar is.Zover zijn we nog steeds niet.Jammer maar helaas.Hubertus (Bert) 
Verdonck
Hildering 702290 Vorselaar0479993298
Op 21/10/2018 om 12:54 schreef Alex
   Plantema:
Op zondag 21
   oktober 2018 12:25 schreefh.vdburg@hccnet.nl:Allen,-----Oorspronkelijk bericht-----Van: Kees 
Kriekkees538@gmail.comVerzonden: zondag 21 oktober 2018 08:53Aan: 
NL_LibreOffice_Usersusers@nl.libreoffice.orgOnderwerp: [nl-users] Geïnstalleerde Help wordt nu via 
browser
    getoondIk kwam tot de ontdekking dat als je de Help in LibreOffice
    opent(F1) dat dit via de webbrowser getoond wordt.Eerst dacht ik dat het een fout was en 
dat de ik de online Help
    kreegterwijl ik toch de Help geïnstalleerd had.Na wat navragen blijkt dat vanaf versie 6.1 
de geïnstalleerde
    Helpvia de browser wordt getoond.Je kunt het zien, omdat in de adresbalk van de browser het 
adres
    naarde lokale mapstructuur verwijst.Met vriendelijke groet,KeesJe zal maar ergens zijn waar 
niet de
    beschikking is over internet danzal  je het dus zonder de helpfunctie moeten doen. Kan nog 
nietaangeven of ik dit een verbetering vind of niet.Met vriendelijke groet,Henk van der BurgVoor 
een locale mapstructuur heb je geen internet nodig, wel een
   browser.Alex.
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.