Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Allen,

Je zal maar ergens zijn waar niet de beschikking is over internet dan zal  je het dus zonder de 
helpfunctie moeten doen.
Kan nog niet aangeven of ik dit een verbetering vind of niet.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Kees Kriek <kees538@gmail.com> 
Verzonden: zondag 21 oktober 2018 08:53
Aan: NL_LibreOffice_Users <users@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: [nl-users] Geïnstalleerde Help wordt nu via browser getoond

Allen

Ik kwam tot de ontdekking dat als je de Help in LibreOffice opent (F1) dat dit via de webbrowser 
getoond wordt.
Eerst dacht ik dat het een fout was en dat de ik de online Help kreeg terwijl ik toch de Help 
geïnstalleerd had.
Na wat navragen blijkt dat vanaf versie 6.1 de geïnstalleerde Help via de browser wordt getoond.
Je kunt het zien, omdat in de adresbalk van de browser het adres naar de lokale mapstructuur 
verwijst.

Ik dacht dit maar even onder de aandacht te brengen, omdat het vragen kan opleveren.

Met vriendelijke groet,
Kees

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.