Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Allen


Van de Handleidingen voor Beginners versie 6 is het hoofdstuk
'Opmaakprofielen en sjablonen' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen wat opmaakprofielen zijn en hoe u ze kunt
toepassen. Zo wordt beschreven hoe het menu en het paneel opmaakprofielen
gebruikt kan worden om opmaakprofielen te koppelen en ook de lijst
Alinea-opmaakprofiel. Daarna wordt uitgelegd hoe u zelf opmaakprofielen
kunt maken, aanpassen en eventueel weer verwijderen. Ook wordt beschreven
hoe een vastgesteld aantel opmaakprofielen opgeslagen kan worden in een
sjabloon en hoe dit sjabloon dan te gebruiken voor het aanmaken van nieuwe
documenten. U kunt zelfs een zelf gekozen sjabloon als standaard instellen,
zodat alle nieuwe documenten op dat sjabloon gebaseerd worden. Tot slot
worden een aantal voorbeelden gegeven van het gebruik van opmaakprofielen.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.