Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Goedemiddag allemaal,

Ik ben bezig een oude presentatie van mij te vernieuwen met Libre Office Presentaties.

Aanvankelijk als ik deze presentatie, over Amersfoort Kattenbroek, opende dan kreeg ik, zoals normaal, de eerste dia met links daarvan een opsomming van de overige dia's.

Ik heb helaas iets onnaspeurbaars gedaan en nu krijg ik slechts de eerste dia te zien, zonder die opsomming van de overige dia's. Dat is erg hinderlijk, want ik wil nieuwe dia's invoegen op een bepaalde plaats in de serie. Die andere dia's zitten wél in het bestand, want ik kan ze wél allemaal vertonen.

Ik ben echt geen digibeet en ik heb me suf geprobeerd om dit weer goed te krijgen, maar zonder resultaat.

Wie van jullie zou mij hierbij kunnen helpen?
Mijn dank zal groot zijn!

*Met vriendelijke groet van Pieter Padmos. P. Buyslaan 24, Amersfoort, The Netherlands. Tel. (0031)(0)334619868*

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.